สมัครเรียนออนไลน์

Apply for admission online

มีสาขาให้เลือกมากมาย

 • ปวช
   
   - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    - ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
    - การโรงแรม
    - การบัญชี
    - ช่างยนต์
    - การขาย
 • ปวส
   
  - เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
    - ช่างไฟฟ้ากำลัง
    - การตลาด
    - ช่างเทคนิคยานยนต์
Logo